Dominikanerorden Svartbröderna

Det finns lite kvar av de dominikanerordens lokaler i Gamla stan. Deras kyrka låg nära till nuvarande Storkyrkoskolan.
Klostret hade sin kyrkogård där barnen idag har sin skolgård och lekplats.
En av de som ligger begravda där och som sticker ut lite extra mycket är Magister Mathias. Magister Mathias var Heliga Birgittasbiktfader och den främste teologen under 1300-talet.
Man vallfärdade till Klosterkyrkan från andra platser och t.o.m. från andra länder som exempelvi Tyskland, Frankrike, Spanien.
Anledningen att man ville ta sig till Klosterkyrkan var att de hade Helga lösen. Helga lösen är en bild av när man tar ner Jesus från korset och den var i förgyllt silver.
Helga lösen trodde man var undergörande och ledde till att folka vallfärdade till Stockholm och till klosterkyrkan vilket gav ett bra tillskott i kassan.
Vad hände sedan med Helga Lösen? Detta berättar vi mer om på våra stadsvandringar i Gamla stan på kullerstenarna.

Västerlånggatan 14 Gamla stan Stockholm, Västerlånggatan 14 Gamla stan, Stockholm, 11129, Sverige -
Vegagatan 18 Stockholm, Vegagatan 18, Stockholm, 11329, Sverige -