Stadsvandring Medeltidsmuseet

Stockholms medeltidsmuseum

Medeltidsmuseet är intressant för den som vill veta mer om medeltiden och staden Stockholms uppkomst. Det är precis i strömmen utanför medeltidsmuseet som vi har passagen till sjön Mälaren och Sveriges första stad Sigtuna, tänk då på att det är sjövägen som man reser om man vill ta sig långt eller med tung last genom historien. På ön som vi idag kallar Gamla stan växer det fram en stad under medeltiden som kom att bli viktig som skydd för Mälaren och kontroll av sjötrafiken dit men också en utmärkt plats för handel och omlastning av de varor som skulle importeras eller exporteras. Staden skyddas av en mur som vi fortfarande kan se delar av på medeltidsmuseet idag. Här finns även modeller av hur staden sett ut och att ön där gamla stan ligger faktiskt var betydligt mindre då än nu. Över historien kan vi då se att landskapet förändras i och med landhöjningen vilket gör att holmen träder upp ur vattnet för att allt mer blockera genomfartsleden till Mälaren där viktiga handelsvaror finns. Det oerhört strategiska läget för holmen gör att allt fler flyttar dit för att leva sina liv där och ön bebyggs allt mer efter hand.
 Även om det medeltida Stockholm sträcker sig utanför gamla stan, t.ex är utgrävningar vid slussen väldigt intressanta, men mycket är centrerat mycket till Gamla stan. Efter att ha gått på museet så inser man att det intressantaste kanske finns utanför museet, dvs Gamla stan på Stadsholmen som är Stockholms äldsta stadsdel.

Boka en stadsvandring efter ditt besök på medeltidsmuseet

Man bör ge sig ut i Gamla stan och uppleva historiens vingslag, men för att göra det tydligare och mer spännande bör man gå en stadsvandring med en kunnig guide som kan levandegöra livet i staden och berätta om spännande livsöden? Hur var livet för de fattiga människorna? Var låg ”helvetet”? Vilka vedermödor, problem och glädjeämnen hade man då? Hur ser man vilka hus som är medeltida i Gamla stan? Vilka byggnader och platser som haft stor betydelse för medeltidens Stockholm? Vilka spår av medeltiden finns ute i Gamla stan idag? Vill du veta mer om hur livet en gång var för människorna i den framväxande staden och uppleva Stockholms framväxt? Var har Stockholm fått sitt namn ifrån? Vilka var det som invandrade till Stockholm på medeltiden? Hur har invandringen influerat stadens befolkning? Påverkar det oss än idag? Boka en stadsvandring med Gajderna.
Medeltiden
Den svenska medeltidens period börjar betydligt senare än övriga Europa men kan sägas överlappa den tidigare vikingatiden och utgörs av en ny tro som kom att genomsyra och förändra samhället i stort. Men vill man absolut ha årtal kan medeltiden sägas sträcka sig från ca: 1050 till ca: 1527. Det är alltså en gradvis förändring av trosuppfattning som fasas in med kristendomen intåg genom landet som gör det svårt att säga exakt när medeltiden börjar och slutar. Vilka spår finner vi av Stockholms kristnande i gamla stan som fortfarande finns kvar idag? Och vad hände runt 1520 i Stockholm som kan sägas vara början till slutet för svensk medeltid?
Centralt läge i Stockholm
Medeltidsmuseet ligger beläget mitt i maktens centrum på Helgeandsholmen, där hittar vi inte bara riksdagshuset utan också grannen i söder som är Stockholms slott (Kung Carl XVI Gustav officiella residens) och i norr om strömmen Sagerska Palatset (Statminister Fredrik Rienfeldts officiella residens),  dessutom finns utrikesdepartementet med utrikesminister Carl Bildt i spetsen och kungliga Operan som är en finkulturell scen med anor för såväl opera som balett . Finare läge kan det knappast bli för medeltidsmuseet som ligger inbäddad med några av Stockholms förnämsta grannar.
Strömbron mellan skeppsbron och kungsträdgården utgör en fin utsikt mot strömmen och riksdagshuset och nyrenoverade norrbron som leder till slottets norrsida. Precis under norrbron ser vi entren till medeltidsmuseet och utanför finns några kvarlevande håvbåtar som använder stora håvar med rigg för att veva upp stora mängder med fisk. Längst med kajerna står ofta folk med spön och prövar fiskelyckan. Medeltidsmuseet når du alltså via norrbron som alltså är en del av bron i sig.
Västerlånggatan 14 Gamla stan Stockholm, Västerlånggatan 14 Gamla stan, Stockholm, 11129, Sverige -